Om Karl Lindeborg

Karl berättar...


Kundaliniyogan kom till mig för femton år sedan.
Jag behövde nya verktyg för att hantera en stressig arbetssituation. Sedan tidigare var jag van med att min löpning, min friidrott, reglerade stressen i mitt liv men nu räckte den inte längre till. Yogan gav mig något annat. Mer tid för att stanna upp, träna mina muskler, mer ödmjukt vända blicken inåt. Samtidigt som den stärkte mina kropps muskler, mitt nervsystem, mitt körtelsystem gav den mig annat. Den rensade mitt sinne så jag med klarare tankar kunde ta itu med det som behövdes ta i tu med i mitt liv. Yogan fick mig att förstå vilken kost som passade mig bäst. 

I dag är yogan en daglig ingrediens i mitt liv för att må bra - en kompass som får mig att se var jag befinner mig och vart jag är på väg. Den hjälper mig att agera klokare på de utmaningar som möter mig och som är delar av själva livet.
Yogan är en verktygslåda för att lära känna mig själv djupare och utveckla mina olika sidor. Yogan hjälper mig också med mera acceptans att se hela mig själv, både mitt mörker och ljus.

Ett klarare medvetande får mig att förstå hur viktigt det är med förvaltning och underhåll av mig själv. Hjälper mig att bidra med underhåll av andra människor i mitt liv. Hjälper mig med förvaltning och underhåll av mitt hem, av naturen och mina saker. När jag ägnar en del av min dag åt detta får jag som en bieffekt ett stabilare liv. Ett viktigt redskap att skapa denna stabilitet är yogan.

Jag välkomnar dig att prova vad Kundaliniyogan kan ge dig.
Tisdagar klockan 19.00-20.30 - Yoga för män. 

Med varm hälsning Karl

Kundaliniyoga Lärare

Kundaliniyoga är en yogaform som kan utövas av alla. Yogan påverkar andningsapparaten, cirkulationssystemet, nervsystemet och immunförsvaret och gör kroppen starkare. Den stärker också musklerna, ger mental balans, verkar lugnande och avslappnande. 

Konstnär & Naturpedagog

Utan gester och tecken. Utan huggna eller skrivna bokstäver, med vinklar och linjer som aldrig förekommit i naturen tidigare. Utan konsonanter och vokaler, studsande med ljudvågorna mellan träden och grässtråna.