Viktoria Lindgren

Om Viktoria Lindgren 

Min önskan är att hjälpa dig på din livsresa, i riktning mot att bli ditt autentiska och bästa jag. Mitt arbetssätt för att hjälpa dig är energibehandlingar och hypnosterapi i kombination med kognitiva metoder.


Då vi befinner oss i svåra situationer som skapar känslomässig stress kan vi omedvetet fatta beslut om oss själva och vår omvärld. Detta sätter sig i det undermedvetna och kan skapa blockeringar och låsningar som tar sig uttryck i vårt sätt att hantera livet, relationer och hur vi ser på och känner inför oss själva. Med hjälp av hypnosen bygger vi upp och stärker din självkänsla och din självbild, och försöker identifiera strategier du utvecklat och beslut som du tagit som inte varit gynnsamma. Den terapeutiska hypnosen är ett verktyg för att ersätta/byta ut dessa beslut och strategier till något mer givande och hållbart. Vi arbetar för att låsa upp känslomässiga blockeringar och låsningar med syfte att du ska komma i djupare kontakt med dig själv och få ett ökat välmående.


Jag har personlig erfarenhet av ångest, låg självkänsla, bristande självbild, social fobi, depression, paniksyndrom, högkänslighet, medberoende och utmattning, och har själv blivit hjälpt av olika kognitiva metoder i kombination med energi- och hypnosterapi. Jag är utbildad via Lifecap AB till dipl. kognitiv coach och dipl. energi-och hypnosterapeut.


Du är välkommen att höra av dig till mig för att boka tid för ett inledande samtal där du får berätta om dig själv och vad du vill ha hjälp med. Du får i det samtalet även mer information om hur jag arbetar. Om det sedan känns bra att gå vidare i ett samarbete bokar vi in en första session.
Telefon: 073-5091595

Healing och Energibehandlingar hos Viktoria

Hypnos- och energibehandling

850 kr/timme

2-2,5 timmar/session

Coachande samtal

850 kr/timme

1 h/session